زدن دکمه آسانسور خطرناک است؟

برخی اقدامات برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در فضایی دربسته مانند آسانسور وجود دارد که باید رعایت کنیم.

آسانسور ها اغلب کاربرد عمومی دارند و جریان هوا در این آسانسور های کابین دار بسیار کم است؛ لذا مکان های بالقوه آلوده ای حساب می شوند؛ بنابراین درصورتی که می توانید و بیماری خاص ندارید قید آسانسور را بزنید و برای تردد بین طبقات تا حد ممکن از پله استفاده کنید، اما اگر از آسانسور استفاده می کنید نباید مضطرب باشید و باید نکات زیر را برای پیشگیری از ویروس کرونا انجام دهید:
دستمال یکبار مصرف همیشه همراه خود داشته باشید و هنگام سوار شدن از ماسک استفاده کنید.
برای فشردن دکمه طبقه ی مورد نظرتان از دستمال استفاده کنید و بدون دست زدن به سمتی از دستمال که با کلید ها تماس داشته به داخل تا بزنید.
درصورت موجود نبودن دستمال می توانید از کاغذ و خلال دندان استفاده کنید و بلافاصله پس از خروج از آسانسور در سطل زباله بیندازید.

مهمترین موضوع در اپیدمی کرونا مربوط به دست های آلوده است که عامل اصلی انتقال به اشیا و افراد دیگر هستند بنابراین توصیه می شود دست ها را مکرر بشوییم.
احتمال آلودگی افرادی که قبل از ما حضور داشتند و دستگیره و دکمه آسانسور را لمس کرده اند غیرممکن نیست به همین دلیل توصیه می شود دستگیره و کلید آسانسور های واحد مسکونی به طور مرتب ضدعفونی شوند و کسانی که کلید آسانسور و یاخودپرداز را لمس می کنند به خاطر احتمال آلودگی حتما دست های خود را بشورند.
همچنین هنگام لمس دکمه آسانسور بهتر است که مستقیماً از انگشت دست استفاده نشود.
اگر با انگشت دکمه آسانسور را لمس کردید از لمس دیگر اعضای بدن خودداری کرده 

Tags: , , , , , ,

-->