لزوم آب بندی دیوار حائل و چاله آسانسور

لزوم آب بندی دیوار حائل و چاله آسانسور

از آن جایی آب قدرت نفوذ بالایی در میان درزها و ترک های مختلفی مانند بتن ها، سنگ و آجر را دارد، باید به شدت کنترل هایی را بر روی این موضوع اعمال کرد. چرا که همین امر موجب نشت سازه های زیرزمینی فراوانی شده است.
علاوه بر سازه های زیر زمینی، نفوذ آب به داخل درزهای موجود در بتن ها موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای خود ساختمان ها می شوند. دیوار های حائل، چاله ها ی آسانسور و دیگر سازه ها از جمله مواردی می باشند که در این رابطه باید به آن ها توجه کرد. یکی از نکاتی که در ساخت چنین سازه هایی رعایت می شود آب بندی دیوار حائل، آب بندی چاله آسانسور و کریستالیزاسیون می باشد.
ما در این مطلب موارد نام برده شده را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

آب بندی دیوار حائل

دیوار های حائل و یا زیر زمینی را می توان از سازه هایی دانست که در برابر آب، نم و رطوبت واکنش مناسبی را از خود به جا نگذاشته و در برخی از مواقع سازه را با مشکلات جدی مواجه می کنند. به طور تجربی مشاهده شده است که این دیوارها در طول دوره بهره برداری دچار نشت و ریزش می شوند. اما سوال اساسی چرایی این ماجراست. چرا دیوارهای حائل که خود نقش تکیه گاه سازه های دیگر را دارند باید دچار نشت شده و این چنین مقاومت خود را از دست بدهند؟
ساده ترین راهی که می توان به این پاسخ رسید “فشار هیدرواستاتیک” است. وزنی که سیالات در حال سکون دارند باعث پیدایش فشاری در آن ها می شود. به این فشار، فشار جاذبه ای و یا فشار هیدرواستاتیک می گویند. در اکثر مواقع سطح آب زیرزمینی بالا می باشد. 
بالا بودن سطح آب باعث به وجود آمدن فشار هیدرواستاتیکی می شود. این فشار آب را به داخل سازه می کشاند. با نفوذ آب به داخل این دیوارها، سازه ی مورد نظر دچار نشتی می شود. شکاف ها و درزهایی که در سازه وجود دارند توسط آب احاطه شده و به دلیل عدم یکپارچگی در سازه ی مورد نظر دچار ریزش خواهد شد.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

-->