معاون جدید شهرداری تهران دستور راه اندازی آسانسور اختصاصی داده

یک منبع آگاه در تماس با خبرنگار ما مدعی شد معاون جدید اجتماعی شهرداری تهران در ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری تهران دستور راه اندازی آسانسور اختصاصی کرده است .
مراحل ساخت آسانسور اختصاصی شروع شده است.
گفتنی است شهرداری تهران بنابر گزارش اعضای جدید شورای شهر بدهی های کلان میلیاردی دارد و توان پرداخت نیز وجود ندارد.
امید است درصورت صحیح بودن این ادعا ، معاون اجتماعی و شهردار تهران و اعضای شورای شهر نسبت به حذف هزینه های غیر ضروری اقدام نمایند.

-->