روشنایی آسانسور

روشنایی چاه اسانسور که شامل چاهک هم می‌باشد با تعدادی چراغ تونلی با لامپ التهابی ۱۰۰ وات در یک مسیر عمودی در یک دیواره چاه که مجاور درب طبقات و وزنه تعادل نیست به شرح زیر نصب و با کلید‌هایی از دو نقطه (چاهک و موتور خانه) که قابلیت روشن و خاموش شدن را دارد اجرا می‌شود.
یک عدد چراغ تونلی در ارتفاع ۰/۵ متر بالاتر از کف چاهک و یک عدد دیگر در ارتفاع ۰/۵ متر پایین‌تر از سقف چاه نصب و بین این دو چراغ را با تعدادی از همان چراغ‌ها به فاصله حداکثر ۷ متر (تقریبا هر دو طبقه) با چیدمان عمودی اجرا می‌کنند؛ و همه این چراغ‌ها با هم قابل روشن و خاموش شدن هستند. اما توصیه می‌شود در هر طبقه ۳/۵ متری یک عدد چراغ نصب شود.
مدار تغذیه سیستم روشنایی موتور خانه و چاه باید طوری در نظر گرفته شود که در صورت قطع مدار تغذیه اسانسور به منظور تعمیرات احتمالی، همچنان مدار برق روشنایی پایدار بماند. روشنایی موتور خانه ۲۰۰ لوکس می‌باشد و وجود حداقل یک پریز در آن الزامی است. حداقل روشنایی داخلی کابین و دکمه‌های کنترلی آن به طور دائم ۵۰ لوکس می‌باشد و روشنایی پیشنهادی داخل کابین ۱۵۰ لوکس می‌باشد. فیوز تغذیه روشنایی ۱۰ آمپر نوع B می‌باشد.

-->