مزایای آسانسور لیفتراکی ریل معکوس

مزایای آسانسور لیفتراکی ریل معکوس

1 بهترین گزینه آسانسور نما شیشه‌ای، ایجاد بیشترین چشم‌انداز.
2 مناسب آسانسور دو درب مجاور ، جایگزین ریل کنجی ، که موجب کابین 6 ضلعی میشود که مشکلات ناشی آن برای یکایکمان واضح است
3 ریل گزاری آسان و دقیق قابل تنظیم با براکتها ترکیبی کاسپین.
4 پایه موتور گیرلس یا گیربکس با نشست سیم بکسل با زاویه آلفا 180 درجه، بدون نیاز فلکه هرزگرد در سیستم تعلیق 1 به 1 و 2 به 1
5 نصب آسان در سیستم MRL
6 بیشترین استفاده فضا از چاه کابینی بزرگتر
7
فضا زیاد جان پناه در Pit و over had.
8بهترین گزینه آسانسور تونلی و 3 درب .
9 سازه کم هزینه فقط کلاف پشت کارسلینگ.
10 ایجاد چاه کاملا شکیل.

-->