آیا می توان به هنگام سقوط آسانسور از ارتفاع زنده ماند؟

آیا می توان به هنگام سقوط آسانسور از ارتفاع زنده ماند؟

با دانستن نکاتی ساده و رعایت آن ها، در زمان سقوط آسانسور زنده خواهید ماند.
متاسفانه سقوط آسانسور در واحدهای مسکونی و تجاری و حتی در برخی از ادارات تعدادی قربانی می گیرد و در برخی از موارد نیز حوادثی از این دست منجر به ایجاد معلولیت و نقص عضو دائمی در قربانیان حوادث می شود.

شمار حوادث مرگبار آسانسور در دنیا کم نیست و علی رغم پیشرفت علم و تکنولوژی در این حوزه همچنان شاهد وقوع حوادثی این چنینی هستیم و البته آمار قربانیانحوادث مربوط به سقوط آسانسور در کشور ما ایران، طی سال های اخیر هر ساله نسبت به سال قبل کمتر شده است.
مهندسین حوزه صنعت آسانسور سازی بر این عقیده هستند که امکان وقوع حادثه سقوط آسانسور در شرایط فعلی پیشرفت این صنعت به حداقل خود رسیده است و در کمتر مواردی شاهد رخ دادن این قبیل حوادث هستیم.
در برخی از موارد کوتاهی انسان از رعایت نکات ایمنی و برطرف نکردن نواقص فنی آسانسورها باعث ایجاد حوادث تلخی می شوند که تبعات جبران ناپذیر و سختی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه در این خبر ویدئویی کوتاه ببینید که نکاتی ساده اما مهم و کاربردی را برای شما در زمان حضور در آسانسوری که سقوط می کند را تشریح کرده و با رعایت آن ها می توانید خود را از خطر مرگ نجات دهید.

Tags: , , , , , , , , ,

-->