زنگ تفریح: آسانسور لگویی!

liftapars-lego

یک فرد خلاق با استفاده از لگو بالابری (آسانسور) در سایز بسیار کوچک ساخته است که همه جزئیات راه‌اندازی آسانسور در آن رعایت شده است. 

 

Tags: , , , , , , ,

-->