ساخت نخستین آسانسور بدون کابل جهان در آلمان

ساخت نخستین آسانسور بدون کابل جهان در آلمان

در این فناوری جدید از موتورهای خطی که مشابه آنها در قطارهای فوق سریع maglev و هایپرلوپ استفاده می‌شود بهره گرفته شده است. این موتورها کار اصلی را در جابجایی کابین‌های آسانسور انجام می‌دهند.

 

 

ویژگی مهم این نوآوری در آن است که کابین آسانسور نه تنها در مسیر بالا و پایین بلکه به چپ و راست هم حرکت می‌کند.

مهندسان آلمانی عنوان Multi را برای این فناوری جدید انتخاب کرده‌اند. در این آسانسور خبری از کابل‌های رایج و سنگین نیست و در عوض از میدان‌های مغناطیسی برای حرکت سریع کابین آن استفاده شده است.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

-->