ساخت پله برقی در وسط آکواریوم ۱۳ هزار متری

شانگهای چین، بزرگترین آکواریوم اقیانوسی آسیا را به نام خود ثبت کرده است که این کشور توانسته با ساخت یک پله برقی که از وسط این آکواریوم میگذرد به جذب گردشگر کمک کند.

در این آکواریوم ۱۳ هزار متر مربعی می‌توان تمام گونه‌های دریایی آسیا را مشاهده کرد.

-->