سازمان استاندارد آسانسور‌های مترو را تأیید می‌کند؟

بر خلاف تصوری که وجود دارد برای نصب آسانسور‌های ایستگاه‌های جدید مترو نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید. چرا که هر کدام باید با یک روش تاییدیه بگیرند.
بر همین اساس با مسئولان اداره استاندارد مذاکره کرده و مقرر شد کارشناسان تک به تک آسانسور‌ها را بررسی کنند و برای آسانسور‌ها تاییدیه صادر کنند.
کارشناسان اداره استاندارد تک به تک آسانسور‌ها را چک کرده و برای آن‌ها تأییدیه صادر می‌کنند که این اقدام بزرگی است.
چندی پیش اعلام شد که به دلیل سخت گیری سازمان استاندارد و شرایط خاص مترو آسانسور‌های ایستگاه‌های جدید نصب نشده و یا در ایستگاه‌هایی که آسانسور نصب شده، از این وسیله استفاده نمی‌شود که بررسی‌ها نشان داد اداره استاندارد آسانسور‌های نصب شده و یا در حال نصب را تایید نکرده است.

-->