سامانه جامع و شناسنامه آسانسور راه اندازی شد

سامانه جامع و شناسنامه آسانسور راه اندازی شد

سامانه جامع و شناسنامه آسانسور، با حضور مدیرکل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی شد.

در نشستی با حضور مدیرکل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران و تشکل های صنعتی و صنفی آسانسور و پله برقی ایران، از سامانه جامع و شناسنامه آسانسور رونمایی شد.

این جلسه به منظور تعامل و تبادل نظر بین صنعت آسانسور و سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده و استانداردهای آسانسور هیدرولیک و پله برقی و نیز استانداردهای ادواری آسانسور، رویه بازرسی و استانداردهای جدید و در دست تدوین آسانسور و قطعات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی موارد آیین نامه مربوط تدوین شد.

موضوع سلامت و استانداردسازی آسانسورهای مورد استفاده در نقاط مختلف شهر، همواره یکی از موارد چالش برانگیز بوده که اکنون با راه اندازی این سامانه امید می رود این مشکل حل شود.

 

Tags: , , , , , , , ,

-->