سقوط کابین شیشه‌ای آسانسور در مشهد

۲ جوان در یکی از ساختمان‌های مرتفع در حال پایین آمدن از طبقه سیزدهم به همکف بودند. حادثه در اتاق شیشه‌ای کابین آسانسور رخ داد. اگر چه همه چیز روال عادی خود را طی می‌کرد، اما بعد از راه افتادن آسانسور ناگهان کابین شیشه‌ای با سرعت بسیار بالا به سمت زمین سقوط کرد.
در میان راه، اما کابین با تکان شدید در طبقه هفتم ایستاد.
۲ جوان مشهدی که در میان زمین و آسمان معلق بودند و هر لحظه مرگ را در برابر چشمشان می‌دیدند بدون اینکه حرکتی داشته باشند از افرادی که در پیاده رو در حال حرکت بودند کمک خواستند.
دقایق به کندی سپری شد و هر لحظه امکان داشت تا کابین شیشه‌ای این آسانسور به ظاهر لوکس از طبق هفتم به سمت زمین سقوط کند و حادثه‌ای جبران ناپذیر به بار آورد.
موضوع به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و زمانی نگذشت که خودرو‌های آتش نشانی، آژیرکشان خود را به حوالی میدان هفده شهریور رساندند. مأموران ابتدا با مهار کابین آسانسور که میان زمین و آسمان معلق بود تصمیم داشتند که مانع از سقوط کابین شوند، اما به دلیل غیر استاندارد بودن اتاقک شیشه‌ای، این امکان برای مأموران فراهم نشد و هر لحظه ممکن بود که اتفاقی ناگوار برای سرنشینان کابین شیشه‌ای آسانسور رقم بخورد.
نجاتگران آتش نشانی، اما نقشه دیگری را برای نجات جان محبوسان اجرا کردند. داخل دیوار مشرف به آسانسور سوراخی ایجاد کردند و سپس با مهار اتاقک شیشه‌ای ۲ جوان گرفتار شده در کابین را نجات و به محلی امن انتقال دادند.
استرس و ترس بیش از اندازه، ۲ جوان حادثه دیده را دچار شوک کرده و همین امر موجب شد تا هر ۲ جوان با عوامل امدادی به بیمارستان انتقال پیدا کنند.

-->