سمپوزیوم آسانسور ایران به 2022 موکول شد

سمپوزیوم بین المللی آسانسور و پله برقی ایران که هر ساله در تهران برگزار می‌شود به 24 فوریه 2022 مصادف با 5 اسفند 1400 انتقال یافت. این نمایشگاه که توسط مرکز علوم کاربردی و تکنولوژی کوشا برگزار می‌شود  به دلیل شیوع بیماری کوید 19 در فوریه سال 2020 برگزار نشد و به سال بعد موکول شد.

-->