نارضایتی مردم از سیستم بالابرها

نارضایتی مردم از سیستم بالابرها

طی این مدت ۷۰۰ نفر از حبس در آسانسور نجات یافتند.
درمجموع نزدیک به ۷۰۰ نفر از شهروندان از این حادثه توسط سازمان آتش نشانی نجات یافتند.
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی توسط آتش نشانان باعث کاهش آمار شده است اما این به تنهایی کافی نیست و می طلبد تا پیمانکاران آسانسور نیز دقت نظر در نصب و سرکشی از آن داشته باشند.
آتش نشانی در تمامی این موارد در راستای وظایف ذاتی خود هنگام بروز حوادث خدمات لازم را به شهروندان ارائه می کند.
متأسفانه در این حوادث تعدادی از شهروندان، مصدوم یا دچار شوک روحی و روانی و استرس می شوند.
اتصالی، قطع جریان برق، صاعقه، استفاده از ظرفیت بیش ازحد یا عدم بهره برداری مناسب و استفاده از لوازم غیراستاندارد نهایتاً باعث ایجاد حادثه و اغلب توقف کابین در بین طبقات و به دنبال آن محبوس شدن افراد می شود.

-->