کیفیت سیم بکسل چگونه سنجیده می شود؟

سیم بکسل که به آن طناب فولادی نیز گفته می شود در واقع پر کاربردترین نوع اتصال در لیفتینگ محسوب می شود. ار انواع مختلف سیم بکسل ها در اتصالات آسانسور ها، اتصالات اسلینگ برای لیفتینگ بار، اتصالات جرثقیل های سقفی از نوع سیم بکسلی، وینچ ها، تاور کرین ها، دکل های حفاری و حتی در کاربری های غیر لیفتینگ مانند کاربری سیم بکسل کلایمر در آویز ساختمان ها، سیم بکسل های روکش دار در اتصالات باشگاه های بدنسازی، سیم بکسل برش سنگ در معادن سنگ و حتی برای کاربری های تزئیناتی مانند نرده های سیم بکسلی استفاده می شود.
با توجه به گستردگی تولید و انواع متعدد از سیم بکسل که ناشی از تعداد مختلفی رشته بافته شده به روش های مختلف، متریال های مختلف بکار رفته در تولید، گرید های متریال سیم بکسل، شکل خواب و شکل پروفیل مفتول های سیم بکسل می توان بر شمرد طبیعتا فاکتور های کیفی سیم بکسل ها نیز می توانند متفاوت باشند. انتخاب سیم بکسل البته تنها تابع بررسی کیفی سیم بکسل نمی باشد و بر حسب صنعت مصرف کننده ابتدا می بایست بافت سیم بکسل و ساختار آن انتخاب گردد. بعنوان مثال سیم بکسل آسانسوری که در اتصال کابین آسانسور بکار گرفته می شود دارای ساختار 8 استرندی و کاملا متفاوت با ساختار سیم بکسل های جرثقیل که 6 رشته هستند می باشد.
فاکتور های ظاهری و فنی کیفی سیم بکسل
در کاربری لیفتینگ ساختار های کاملا متفاوتی از سیم بکسل بکار گرفته می شوند. بعنوان مثال سیم بکسل های اتصال جرثقیل های سیم بکسلی از ساختار 6X19 می باشند حال آنکه سیم بکسل اتصال بر روی تاور کرین ها که نوعی از جرثقیل با ارتفاع بالا هستند از نوع سیم بکسل نتاب با ساختار 19X7 انجام می شود. حتی سیم بکسل های بکار گرفته شده در اسلینگ بار دارای ساختار 6X36 , 6X37 هستند. با در نظر داشتن این توضیحات اولیه در زیر بصورت دقیق تر به توصیف فاکتور های کیفی سیم بکسل می پردازیم. این فاکتور ها را می توان به فاکتور های کیفی ظاهیری و فنی دسته بندی نمود.
فاکتور های فنی کیفیت سیم بکسل: فاکتور هایی هستند که در واقع با بررسی ظاهری سیم بکسل قابل رویت نموده و می بایست بصورت فنی تست شوند. آنالیز متریال در تشخیص ترکیبات آلیاژ فولاد و یا استیل بکار رفته در سیم بکسل، تست کشش برای تعیین کمیت هایی مثل تنسایل، WLL, MBL و تست سختی از مهمترین تست های آنالیز کیفی سیم بکسل ها محسوب می شوند. هر قدر تنسایل سیم بکسل بالاتر رود در سایز برابر دارای مقاومت کششی بالاتری نیز خواهد بود.
فاکتور های کیفی ظاهری سیم بکسل : برخی از فاکتور های کیفی سیم بکسل ها صرفا فاکتور های ظاهری بوده و با بررسی ظاهری قابل تشخیص هستند. انعطاف سیم بکسل، عدم شکست و یا ترک در مفتول های سیم بکسل، کیفیت آبکاری سطحی سیم بکسل ها در مورد سیم بکسل های فولادی و عدم جذب پذیری با آهنربا توسط سیم بکسل استیل از مهمترین فاکتور های تست کیفی ظاهری سیم بکسل محسوب می شوند.

-->