شبیه‌سازی موتور سوئیچ رلوکتانس آسانسور در دانشگاه امیرکبیر

شبیه‌سازی موتور سوئیچ رلوکتانس آسانسور در دانشگاه امیرکبیر

یک محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی، شبیه سازی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در آسانسور شدند.
متین وطنی  محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «طراحی، شبیه سازی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس خطی بهبود یافته» با بیان اینکه، بسیاری از جابه جایی ها در حوزه های مختلف صنایع از قبیل حمل و نقل ریلی و ساختمان سازی با حرکت خطی انجام می شود، افزود: به طور مرسوم حرکت خطی توسط یک تسمه که به وسیله  یک قرقره به موتور الکتریکی دوار کوپل شده است، ایجاد می شود.
به طور مثال سیستمی که امروزه برای آسانسورها بسیار رایج است، به این صورت کار می کند، اما استفاده از یک موتور الکتریکی دوار و تجهیزات مکانیکی از قبیل تسمه و قرقره برای تولید حرکت خطی دارای کمبودهایی است.
 محقق، دقیق نبودن موقعیت جسم جابه جا شونده، دارای لرزش بودن، بازده پایین داشتن، نبود امنیت قطعی در مواقع بحرانی، گران بودن برای سیستم های با طول زیاد را  از جمله مشکلات موتورهای الکتریکی برشمرد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->