شناسنامه آسانسور

آسانسورها شناسنامه‌دار شدند

آسانسورها شناسنامه‌دار شدند

سامانه جامع و شناسنامه آسانسور، با حضور مدیرکل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی شد.

 

شناسنامه آسانسور

 

به نقل از انجمن تولیدکنندگان آسانسور، در نشستی با حضور مدیرکل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران و تشکل‌های صنعتی و صنفی آسانسور و پله برقی ایران، از سامانه جامع و شناسنامه آسانسور رونمایی شد.
بیشتر بخوانید: تنها 7 هزار آسانسور در تهران دارای شناسنامه هستند.

این جلسه به منظور تعامل و تبادل نظر بین صنعت آسانسور و سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده و استاندارد‌های آسانسور هیدرولیک و پله برقی و نیز استاندارد‌های ادواری آسانسور، رویه بازرسی و استاندارد‌های جدید و در دست تدوین آسانسور و قطعات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی موارد آیین نامه مربوط تدوین شد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->