تأییدیه آسانسور

سال گذشته ۳۸۶ تاییدیه ایمنی آسانسور در استان کردستان صادر شده است .
مدت اعتباراین تایید‌ها یکسال است و مالکان آسانسور باید برای سال‌های بعد، تاییدیه بازرسی ادواری بگیرند.
سال گذشته ۱۰۰ مورد تاییدیه ادواری صادر شده است.
بعد از اخذتاییدیه بازرسی ادورای نیز، مشترکان باید کد ۱۰ رقمی را (به عنوان شناسه ملی آسانسور که در خود دستگاه وجود دارد) برای دریافت اعتبار گواهی ایمنی آسانسور به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند .
در حال حاضر ۳۰ شرکت نصب مجازآسانسور در استان کردستان فعالیت می‌کنند.

مطابق بیمه مرکزی آسانسور‌های مشمول استاندارد اجباری که نتوانستند تاییدیه ایمنی بگیرند خدمات بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند.
سال گذشته با ۲۱۱ بازرسی از شرکت‌های نصب و آسانسور‌های اماکن عمومی صورت گرفته که ۹۲ مورد پلمپ شد.
تعداد شرکت‌های مجاز فعال آسانسور درسایت ادراه کل استان ۵ مورد است.

Tags: , , , ,

-->