تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و آسانسور

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و آسانسور

به نظر می رسد این سوغات که از مبدا چین حرکت خود را آغاز کرد اثرات زیادی در بازارهای جهانی گذاشته و شاخص سهام های زیادی را در بورس به زیر کشیده .یکی از تاثیرات منفی این واقعه در صنعت آسانسور ایران بود که به علت بسته شدن مرزهای کشور و عدم ترخیص قطعات آسانسور به داخل کشور این نوع از قطعات آسانسور با افزایش قیمت روبرو شد.البته ناگفته نماند که در این میان فرصتی برای افراد سودجو نیز به وجود آمد که در بازار به اصطلاح بازار سیاه بوجود آورند که در این بازار قطعات آسانسور با ۳۰یا ۴۰ درصد افزایش قیمت روبرو شد.
به عقیده من شرایط بوجود آمده چندین برابر نسبت به FATF بر بازار و اقتصاد کشور اثر مخرب داشته باشد بدلیل اینکه باعث منجمد شدن چرخه اقتصاد داخلی و خارجی خواهد شد.بدلیل اینکه FATF فقط اقتصاد داخلی کشور را تحت تاثیر قرار داده و ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی کشور و هم اقتصاد خارجی کشور را تحت شعاع قرار خواهد داد.البته باید توجه داشت که با پدیده ای بصورت جهانی روبرو هستیم و در سطح بین المللی تمام کشورها با این مسئله درگیر هستن.
با توجه به شیوع گسترده کرونا واقعا ارائه خدمات به ساختمانها جهت سرویس و تعمیرات سخت شده و تکنسین ها و سرویس کاران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار خواهند گرفت .بدلیل اینکه صنعت آسانسور از جمله صنایعی می باشد که تعطیلی در آن منجر به عدم سرویس دهی به ساختمانها و برجهایی خواهد شد که در صورت خرابی آسانسور ،دسترسی به طبقات بالا با محدودیت شدید و به سختی امکان پذیر خواهد بود.

Tags: , , , , ,

-->