کدام صنوف از ۲۳ فروردین ماه مجوز بازگشایی دارند؟

صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، فروشندگان نهادهای کشاورزی، غذاهای بیرون بر، لوله و لوازم بهداشتی، ابزار و کلیدسازان، ظروف یکبار مصرف، آسانسور و تاسیسات، فروش و تعمیر موتورسیکلت و اتومبیل، تعمیرکاران خودرو، لواز یدکی خودرو، باطری سازان، تراشکاران، خشکشویی ها، رستوران به شرط بیرون بری، چلوکبابی و کبابی به شرط بیرون بر جزء صنوفی هستند که می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۲۳ فروردین ماه بازگشایی شوند.

از مشکلات اصناف آگاه و به دنبال راه حلی برای رفع این مشکلات هستیم و اصناف را در این دوران سخت تنها نخواهیم گذاشت و مسایل و مشکلات آنها را در سطح ملی و استانی پیگیری خواهیم کرد.

در حال حاضر به جزء ۱۲ صنف ضروری که از قبل باز بودن آنها ممنوعیت نداشته، فعالیت سایر اصناف طبق مصوبه ملی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود.

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است ۱۶ رسته دیگر همزمان با سایر صنوف کشور در ۲۳ فروردین ماه بازگشایی شوند.

تعمیرکاران لوازم خانگی، فروشندگان نهادهای کشاورزی، غذاهای بیرون بر، لوله و لوازم بهداشتی، ابزار و کلیدساز، ظروف یکبار مصرف، آسانسور و تاسیسات، فروش و تعمیر موتورسیکلت و اتومبیل، تعمیرکاران خودرو، لواز یدکی خودرو، باطری ساز، تراشکار، خشکشویی، رستوران به شرط بیرون بر، چلوکبابی و کبابی به شرط بیرون بر جزی صنوفی هستند که می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۲۳ فروردین ماه بازگشایی شوند.

Tags: , , , , , , ,

-->