طبیعت زنجان در محاصره ی زباله ها

با این که مردم زنجان ، اوقات زیادی را در دامان طبیعت می‌گذرانند ، اما این روز‌ها چهره‌ی طبیعت این شهر با بی مبالاتی برخی‌ها زشت شده است.
طبیعتی که به دست من و تو تبدیل به منظره‌ای شده است که به جای لذت بردن از بکر بودنش با کوهی از زباله‌های غیر قابل بازگشت به دامان طبیعت روبرو می‌شویم

-->