بی‌دقتی در طراحی، نصب و استانداردهای لازم عمده دلایل حوادث آسانسور

بی‌دقتی در طراحی، نصب و استانداردهای لازم عمده دلایل حوادث آسانسور

درحال حاضر تعداد ۲۵ واحد دارای پروانه بهره برداری طراحی و مونتاژ آسانسور در سطح استان ، مجاز به طراحی ونصب آسانسور می باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ارتقا سطح دانش و تجربه متقاضیان و دست اندر کاران این صنعت، افزایش کیفیت، ایمنی و رضایت متقاضیان و ساماندهی متقاضیان این کسب و کار، اقدام به صدور مجوز پروانه و طراحی و مونتاژ آسانسور می نماید که بر همین اساس پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور برای متقاضیانی که دارای شرایط لازم از جمله وجود مدیر طراحی و مهندسی , پرسنل فنی حداقل دو نفر، سوابق کاری مرتبط، مکان مناسب و غیره با حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز دارا باشند صادر می گردد.
با توجه به وضعیت فعلی ساختمان سازی که عمدتا به صورت مجتمع و آپارتمان سازی رایج است، جا دارد فعالین این صنعت به صورت ویژه موضوعات مذکور را مورد توجه قراردهند و از انعقاد قرارداد با شرکتهای فاقد مجوز از سازمان صمت و نصب و راه اندازی آسانسورهای بدون کیفیت و فاقد استاندارد لازم اجتناب نمایند.
اکثر حوادثی که عمدتا در آسانسورهای نصب شده رخ می دهد ناشی از عدم دقت در طراحی، نصب و رعایت استانداردهای لازم بوده و تنها راه موثر در کاهش حوادث و خطرات در بهره برداری از آسانسور، نصب قطعات ایمن و اجرای دقیق الزامات استاندارد است.
مالکین ساختمان برای طراحی و اجرای آسانسور می بایست از طریق شرکت‌های دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند و از انعقاد قرارداد با شرکت هایی که فاقد پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور هستند پرهیز نمایند تا در مراحل بعدی دچار مشکل نشوند.

Tags: , , , , , , , ,

-->