طرح مفهومی حیرت انگیز از آسانسور برج‌ها

طرح مفهومی حیرت انگیز از آسانسور برج‌ها

طرح مفهومی جالبی ارائه شده است که در صورت پیاده سازی، تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل با آسانسور ایجاد می‌کند.

اخیرا طرح مفهومی جالبی از یک آسانسور ارائه شده است که کارکرد کاملا متفاوتی با دیگر آسانسورها دارد.

این آسانسور که برای برج‌ها طراحی شده، مسیر صاف و یکنواختی ندارد و می‌تواند بدون جابجا شدن محل قرار گیری افراد، منحنی‌های روی بدنه برج را با سرعت بپیماید.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

-->