تاکید برعدم استفاده از آسانسور هنگام وزش باد

وزش بادهای شدید بعدازظهر دیروز در قزوین تا 79 کیلومتر بر ساعت رسید و پیش بینی می‌شود این میزان طی امروز و دو روز آینده از شدت بیشتری برخوردار باشد؛ از این رو رعایت نکات ایمنی ضرورت دارد.
 روز گذشته وزش باد به شکسته شدن درختان و سقوط یک تابلو بر روی اتومبیل و محبوس شدن تعداد زیادی از افراد در آسانسور منجر شد.
برای پیشگیری از محبوس شدن در آسانسور توصیه می‌شود در ساعاتی که وزش باد پیش بینی شده از آسانسور استفاده نشود؛ چرا که احتمال اتصال و قطعی برق وجود دارد.
اجتناب از حضور در طبیعت  و حریم و بستر رودخانه‌ها، رعایت نکات ایمینی توسط باغداران و عوامل ساخت و ساز ساختمانیو عدم استفاده از جرثقیل در زمان وزش باد طی این دو روز توصیه می‌شود.

-->