کشف قطعات قلابی در پله برقی‌های شهری

کشف قطعات قلابی در پله برقی‌های شهری

یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم عملکرد نامناسب پیمانکاران در ارایه خدمت در این زمینه به مناطق بود که بارها مشاهده شد اقلام نامناسب و بی‌کیفیت را به جای قطعه درجه یک فاکتور کرده و پول آن از مناطق دریافت شده بود. این مقام مسوول اظهارکرد: یکی دیگر از مواردی که بارها مشاهده شد باز کردن قطعه‌های پله برقی از مناطق جنوب شهر از سوی پیمانکار و فروش آن به شهرداری مناطق شمالی پایتخت بود و ما هم به دلیل برخی از همین موارد به مناطق نامه زدیم تا تضامین برخی از پیمانکاران را به دلیل اهمال در امور محوله آزاد نکنند.

-->