مصائب قطع برق در شهربازی و آسانسور

طی روزهای گذشته، کشور با خاموشی‌های پی در پی رو به رو بوده است. با وجود ارائه جدول قطعی برق اما، خاموشی ها بی نظم است و اغلب بر اساس ساعت اعلام شده نیست؛ اما گرمای هوا، سوختن وسیله های برقی، اختلال در عملکرد دستگاه های اکسیژن ساز و.. تنها تاثیرات قطعی برق نبود. بر اساس آماری که از سوی دستگاه های امدادی از جمله آتش نشانی و اورژانس تهران ارائه شد تعداد ماموریت های مرتبط با قطع شدن برق طی این چند روز افزایش پیدا کرده است، ماموریت‌هایی مربوط به گرفتار شدن افراد در آسانسورها و..
طی روزهای گذشته تعدادی از شهرهای کشور با قطع برق روبرو بوده است و گرچه جدول قطع برق اعلام شده اما دامنه خاموشی‌ها  بی‌نظم‌تر از آن بود که بشود به آن استناد کرد. موضوعی که انتقاد بسیاری از شهروندان را نیز درپی داشت. 
پیامد این قطع برق علاوه بر اخلال در برخی مشاغل و شبکه اینترنت و … منجر به افزایش یکسری حوادث نیز شد. موضوعی که دستکم با تایید آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس راهور نیز همراه بوده و نشان می‌دهد که زندگی ما تا چقدر به اختراع ادیسون وابسته شده است.
در روزهای اخیر با قطع برق، تصاویری که از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، خاموشی وسایل شهرهای بازی و … در فضای مجازی دست به دست شد، یادآوری برای این مهم شد که اساسا چرا سیستم برق اضطراری برای چنین مواقعی وجود ندارد و برای پیشگیری از چنین حوادثی چه باید کرد. موضوعی که یک کارشناس ایمنی به آن پرداخته است.
قطعا وسایلی از این دست باید از برق دوبل استفاده کنند. یعنی از دو مکان برق بگیرند یا اینکه برق اضطراری داشته است. یعنی حتی نباید در حرکت بعضی از دستگاه های داخل شهر بازی وقفه ای هم ایجاد شود. در برخی موارد گفته می شود که می توان از برق اضطراری استفاده کرد و وقفه افتادن بین خاموش و روشن شدن یک دستگاه جایز است، اما قطعی برق، حتی برای یک لحظه هم در حرکت دستگاه‌های شهربازی جایز نیست و باید اطمینان حاصل شود که با قطع برق دستگاه از کار نخواهد افتاد. 

Tags: , , , , , , , , ,

-->