توصیه های آتش نشانی در زمان قطع برق

توصیه های آتش نشانی در زمان قطع برق

در زمان قطع مکرر جریان برق شهری که ممکن است منجر به اختلال درسیستم برقی ساختمان و توقف آسانسور شود از پله های ساختمان استفاده کنید و در صورت گرفتاری در داخل کابین آسانسور به این توصیه ها عمل کنید:

  • آرامش خود را حفظ کنید زیرا ممکن است شرایط شما در داخل کابین آسانسور راحت نباشد، اما در امان هستید.
  • در موارد مشکلات برق، روشنایی اضطراری روشن می شوند.
  • اگر در باز نمی شود، باز هم جای شما مطمئن و بی خطر است. سعی نکنید از آسانسور خارج شوید. منتظر باشید افراد آموزش دیده برای کمک برسند.
  • برخی از آسانسورها، تلفن یا سیستم بلندگوی دو طرفه دارند که با استفاده از آن، بین شما و ساختمان یا افراد بیرون ارتباط برقرار می شود
  • اگر کابین بین طبقات توقف کرد، وحشت نکنید، هوای زیادی در آسانسور وجود دارد
  • از دکمه کمک یا زنگ، تلفن یا ارتباط داخلی برای کمک گرفتن استفاده کنید
  • مهم تر از همه این که منتظر رسیدن کمک مناسب باشید و هرگز سعی نکنید آسانسوری که به صورت غیرمعمول توقف کرده، ترک کنید.
Tags: , , , , , , ,

-->