كودكان را با خطرات آسانسور و رعايت نكات ايمني آشنا كنيم 

کودکی که در کابین آسانسور گرفتار شده بود نجات یافت. پا و دست راست اين دختر بچه دوساله به علت نامعلوم بین کابین و دیواره آسانسور در طبقه چهارم یک ساختمان 5 طبقه گیر کرده بود و هر لحظه احتمال حرکت آسانسور وجود داشت. خوشبختانه آتش‌نشانان با تجهیزات ویژه نجات موفق شدند این کودک خردسال را نجات دهند.

 

 

Tags: , , , , ,

-->