اوج تولید آسانسور در کشور به طرح مسکن مهر برمی‌گردد

اوج تولید آسانسور در کشور به طرح مسکن مهر برمی‌گردد

بهترین زمان تولید آسانسور همزمان با اوج ساخت مسکن مهر در سال‌ها 93 و 94 بود که آمار و ارقام در این زمینه نشان می‌دهد نزدیک به ۷۵ هزار دستگاه طی آن بازه زمانی در کشور به تولید رسید. این در حال است که آمار تولید آسانسور طی سال گذشته نشان از کاهش به سطح ۲۷ هزار دستگاه آسانسور می‌دهد و این مسئله چشم‌انداز تولید آسانسور کشور را تیره و تار می‌نماید.
به واسطه‌ ساخت مسکن مهر، اوج ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود که ساخت این وسیله به ۷۵ هزار دستگاه رسید و ایران بعد از چین و آمریکا در رده سوم جهان قرار گرفت. با کمرنگ شدن ساخت مسکن مهر و تکمیل شدن واحدها، در سال‌های بعد تولید آسانسور به حدود ۷۰ هزار، ۶۰ هزار و ۵۰ هزار رسید و در نهایت در سال گذشته تولید آسانسور به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار دستگاه رسید.
رشد صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۸ از منفی ۶.۵ درصد به منفی ۱.۵ درصد رسید اما این رشد در صنعت آسانسور ملموس نبود؛ چراکه جواز ساختمان‌هایی که در سال گذشته به مرحله ساخت آسانسور رسید مربوط به سال‌های قبل بوده است و ساختمان‌هایی که در سال گذشته ساخت آن‌ها آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مرحله ساخت آسانسور می‌رسند. بنابراین آمار ساختمان‌سازی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۸ تاثیرگذار است.
پیش‌بینی‌ها در سال جاری تا پیش از شیوع ویروس کرونا تولید حدود ۲۴ هزار دستگاه آسانسور بود اما بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن کارهای ساختمانی بین اسفند ماه تا اردیبهشت ماه و همچنین کم شدن رغبت به ساخت، احتمال می‌رود تولید آسانسور در سال جاری بین ۱۹ تا ۲۰ هزار دستگاه باشد.

رتبه بالای ایران در خدمات فنی مهندسی آسانسور در منطقه

در زمینه ساخت و تولید در صنعت آسانسور ترکیه به دلیل داشتن ارتباط آزاد با جهان آزاد و صادرات بیشتر از ایران بهتر است. البته در بخش خدمات فنی و مهندسی و تعداد تولید آسانسور در سال ایران از ترکیه هم بالاتر است.

-->