دستور حل مشکل آسانسور برخی واحدهای مسکن مهر

دستور حل مشکل آسانسور برخی واحدهای مسکن مهر

دستور ویژه رسیدگی به این مشکل و رفع آنرا داده ام.
برای رسیدگی به این مشکل، امروز از این پروژه بازدید خواهم کرد و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص واحدها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
در دوره جدید یکی از مهم ترین اولویت های کاری شرکت عمران پردیس، تحویل واحدها به صورت کامل به مردم بوده است، به طوریکه برای مالکان قابل سکونت باشد. 
در کنار تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، بر تحویل واحدها بدون نقص به مالکان مسکن مهر تاکید داریم و بر این مسئله نظارت خواهیم داشت.

-->