نجات از آسانسور در صدر عملیات های آتش نشانی

نجات از آسانسور در صدر عملیات های آتش نشانی

در 150 روز نخست سال، دو هزار و 76 مورد عملیات امداد و نجات و اطفای حریق توسط آتش نشانان قزوینی انجام شده است.
آمار عملیات مربوط به آتش سوزی انجام شده امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4 درصدی را نشان می دهد.
از مجموع عملیات انجام شده ، 250 مورد مربوط به آتش سوزی منازل، خودرو، تجاری، شرکت، بوده و تعداد عملیات های انجام شده مربوط به حوادث حدود دو برابر حریق بوده و عدد510 مورد را نشان می دهد.
بیشترین عملیات های انجام شده نیز مربوط به علف های هرز، باغات، مزارع و مرتع بوده که نیمی از تعداد عملیات های این سازمان را به خود اختصاص داده است و مابقی عملیات ها مربوط به ضایعات، احتیاط حریق و احتیاط حادثه بوده است.
باید اعلام کنیم که همچنان مأموریت های مربوط به نجات افراد از آسانسور ها درصدر عملیات های امداد و نجات در این سازمان قرار دارد.

Tags: , , , , ,

-->