چه خطراتی که نصابان آسانسور را تهدید می کند؟

بسیاری از ساختمان های تجاری و مسکونی ایران بخصوص تهران، نیاز به نصب و راه اندازی آسانسور و سرویس و نگهداری آسانسور توسط شرکت آسانسور دارند. متأسفانه، کارگرانی که آسانسورها را نصب و تعمیر می کنند، در معرض خطر زیادی هستند که به طور جدی آسیب ببینند یا در حین کار دچار جراحات مرگبار شوند.
این خطرات شامل نزدیکی به سیستم های الکتریکی و سیستم های نادرست نصب شده مانند کنترل کننده آسانسور است.
طبق آمار سالانه ۳۰ نفر در تصادفات آسانسور کشته می شوند. تقریباً در همه موارد، این صدمات شامل یک کارگر ساختمانی یا تعمیراتی است که در حال انجام تعمیرات یا نصب آسانسور است.
اکثر این حوادث به دلیل حفاظت نامناسب یا ناکافی در برابر سقوط رخ می دهد. در واقع، تقریباً نیمی از کسانی که در تصادفات آسانسور کشته می شوند، بر اثر سقوط از چاه، جان خود را از دست می دهند. حدود یک سوم مرگ و میرهای آسانسور ناشی از گرفتار شدن یا برخورد کارگران بین اجسام است. تعداد کمی از تلفات ناشی از برق گرفتگی است.
خطراتی که متوجه نصابان و تعمیرکاران آسانسور می باشد، معمولاً  به شرح زیر می باشند :
برق گرفتگی برخورد با آسانسور یا وزنه تعادل
گرفتار شدن در درب یا سایر قطعات متحرک سقوط از کابین آسانسور
خفگی در حین گیر افتادن در آسانسور افتادن در چاه آسانسور

یکی از عوامل موثر در تصادفات آسانسور این واقعیت است که در بسیاری از موارد چاه آسانسور به عنوان فضاهای محدود تلقی نمی شود. این یک اشتباه خطرناک است، زیرا راه های چاه آسانسور در زیر و بالای کابین باید همیشه فضاهای محدود در نظر گرفته شود.

-->