نصب دوربین در آسانسور نیاز به مجوز دارد؟

نصب دوربین در آسانسور نیاز به مجوز دارد؟

عدم رعایت قوانین وضع شده برای نصب دوربین مدار بسته در فضاهای مورد تایید، از اعمال مجرمانه است و در این صورت، نصب دوربین مدار بسته جرم به حساب می‌آید. 
نصب دوربین مداربسته امروزه در سطح جامعه در حال توسعه است، کمتر فضای عمومی را می‌توان پیدا کرد که دوربین مداربسته در آنجا نصب نشده باشد. دوربین‌های مداربسته از لوازمی است که همواره افراد درمورد مزایا و معایب آن بحث می‌کنند و امروزه نصب آن در فضاها به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده است. نصب سیستم دوربین مدار‌بسته در برخی از فضاها نیازمند اخذ مجوز است، که خیلی از افراد ممکن است اطلاعی از این موضوع نداشته‌باشند. 
برای نصب دوربین مداربسته در چه مکان‌هایی باید مجوز گرفت؟

مکان‌های ممنوعه: به موجب قانون، نصب دوربین در مکان‌های حساس و امنیتی، ممنوع است و افراد برای نصب دوربین در این فضاها باید مجوز اخذ کنند. پادگان‌های نظامی، سد‌ها، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها و … از جمله مکان‌هایی هستند که برای نصب دوربین در آنجا باید مجوز گرفته شود.

مکان‌های مشترک: به موجب قانون، نصب دوربین مداربسته در قسمت‌های مشاع ممنوع بوده و افراد برای نصب دوربین در این فضاها باید مجوز داشته باشند. به عنوان مثال فضای مشترک آپارتمان‌ها، راه پله‌ها، آسانسور‌ها، حیاط و … جزء مکان‌های مشاع به شمار می‌روند و نصب دوربین در این فضاها پس از کسب رضایت افراد یا اخذ مجوز از نهاد های ذیصلاح باید صورت بگیرد.

حریم خصوص افراد: نصب دوربین مدار بسته در فضاهای خصوصی افراد که شامل حریم شخصی آنها است ممنوع بوده و افراد برای نصب دوربین در این موقعیت‌ها باید مجوز داشته‌باشند. فضای داخل خانه، اتاق‌ها، رختکن‌ها و … جزو حریم خصوصی افراد بوده و نصب دوربین در این فضاها نیازمند اخذ مجوز می‌باشد.

نصب دوربین مخفی

 نصب دوربین مخفی در هر مکانی به گونه ای که افراد حاضر در آنجا از وجود دوربین بی‌خبر باشند، ممنوع بوده و مصداق نقض حریم خصوصی افراد می‌باشد و در صورت اثبات، فرد مجرم شناخته شده، به پرداخت جریمه و محکومیت‌های مختلفی دچار خواهد‌شد. نصب دوربین در این فضاها نیاز به مجوز از ارگان های مربوطه دارد.
چگونه برای نصب دوربین در مکانهای غیر مجاز یا نصب دوربین مخفی مجوز بگیریم؟

برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین در مکان غیر‌مجازی که باید دوربین مدار بسته در آن نصب شود، شکایتی برای حفظ امنیت،جان و مال خود تنظیم کرده و به مراجع قضایی یا نیروی انتظامی ارائه کنید تا بتوانید بصورت رسمی مجوز نصب و راه‌اندازی دوربین مداربسته را بگیرید.

-->