اجباری شدن نصب سیستم برق اضطراری برای آسانسورهای جدید در مشهد

نصب سیستم برق اضطراری یا “black out” برای آسانسور‌های جدید در ساختمان‌ها اجباری است.
سیستم برق اضطراری که در مبحث ۱۵ قانون نظام مهندسی به آن اشاره شده است، در زمان قطع برق، می‌تواند اتاق آسانسور را به نزدیکترین طبقه به محل آسانسور هدایت کند تا در آن باز شود و افراد به راحتی از آن خارج گردند.
در پی تاکید معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل استاندارد، شرکت توزیع برق مشهد، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سازمان آتش نشانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان تشکیل و مقرر شد از ابتدای مهرماه امسال مالکان ساختمان‌های جدید ملزم به نصب سیستم برق اضطراری در ساختمان‌ها شوند.
براین اساس شرکت توزیع نیروی برق مشهد نصب سیستم برق اضطراری را در همه آسانسور‌های جدید الزامی کرده است و در صورت عدم نصب این سیستم از ارائه خدمات و انشعاب برق سه فاز در آن ساختمان‌ها خودداری خواهد شد.

-->