نكاتي درباره كابين آسانسور بدانيد

كابين آسانسور، همان اتاقكي است كه مسافران و يا بار را جابجا مي‌كند. كابين‌ها يك چهارچوب فلزي دارند كه به آن يورك مي‌گويند و كابين به وسيله آن به سيستم تعليق متصل مي‌شود.

  • ارتفاع در كابين و ارتفاع مفيد كابين بايد حداقل 2 متر باشد.
  • كابين‌ها بايد سيستم ايمني (پاراشوت) مناسب داشته باشند.
  • كابين بايد روشنايي مناسب داشته باشد و داخل اتاقك به خوبي روشن باشد.
  • ديواره‌ها، سقف و بدنه كابين به جز ورودي كابين، دريچه اضطراري و محل‌هاي تهويه هوا بايد كاملا پوشيده باشند.
  • كابين‌ها بايد حتما از يكي از انواع درهاي كشويي افقي يا عمودي باشند.
  • سقف كابين بايد توان تحمل وزن حداقل دو نفر را داشته باشد.
  • ديواره‌ها، كف، سقف، قاب و كفشك‌هاي كابين بايد مقاومت كافي در برابر نيروهاي وارده هنگام كاركردي عادي، عملكرد ترمز ايمني(پاراشوت) و برخورد احتمالي روي ضربه‌گيرها را داشته باشند.
  • موادي كه براي ساخت كابين و اجزاي آن به كار رفته نبايد موادي باشند كه سريع آتش بگيرند يا در اثر گرما گازهاي خفه‌كننده ايجاد كنند.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->