درب لولائی آسانسور

واردات انواع درب لولائی آسانسور به کشور

واردات انواع درب لولائی آسانسور به کشور

بر اساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶، در این مدت بیش از ۲۷۷ تن انواع درب لولائی آسانسور از ۳ کشور وارد ایران شده است.

 

درب لولائی آسانسور

 

بنا بر آمار ۲۷۷ هزار و ۳۶ کیلوگرم درب لولائی آسانسور باعث خروج ۲۵۰ هزار و ۸۸۷ دلار یا به عبارتی ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۵۹۸ ریال از کشور شده است.

درب لولائی آسانسور از ۳ کشور ایتالیا، ترکیه و چین وارد کشور شده است.

ترکیه بزرگترین کشور صادر کننده درب لولائی آسانسور به کشور است که در مجموع بیش از ۲۶۹ تن واردات به ارزش ۲۴۴ هزار و ۸۴۹ دلار یا به عبارتی ۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۱۹۲ ریال آن صادرات به ایران دارد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->