شرکت های آسانسورسازی در حال ورشکستگی

اگر وضعیت به همین روال پیش برود، همه شرکت های آسانسور سازی ورشکست می شوند.
نمی توان مواد اولیه با کیفیت و جنس خوب تهیه کرد و این وضعیت مسلما” روی کیفیت و امنیت آسانسور تاثیر می گذارد.
گرانی مواد اولیه و کالاهای وارداتی و نوسانات بازار باعث شده شرکت ها نتوانند قراردادهای کلی ببندند و حدود ۸۰ درصد شرکت ها مجبور به مدیریت پیمانی هستند که این بحث باعث آسیب به شرکت های آسانسورسازی شده است.
با توجه به اینکه هر روز نرخ ها تغییر می کند، اگر شرکت با همان نرخ قرارداد ببندد متضرر شود، چرا که روز بعد مواد اولیه را با قیمت بالاتر باید خریداری کند و اگر حین قرارداد ۱۰ درصد بیشتر از نرخ روز بخواهد دریافت کند، مشتری را با توجه به کساد بودن بازار و رقابتی که وجود دارد، از دست می دهد. علاوه بر اینها حتی اگر ۱۰ درصد هم بالاتر از نرخ روز قرارداد بسته شود، بازهم جوابگوی کار نیست و باید بیشتر از این ۱۰ درصد برای تهیه جنس هزینه کنیم.
یفیت آسانسور ها از نظر متریال پایین آمده، جنس و موتور با کیفیت نمی توانیم تهیه در آسانسورها مصرف کنیم. متاسفانه موتور های ایرانی از نظر متریال در سطح پایینی قرار دارند و قابل رقابت با موتور های خارجی نیستند.
بسیاری از شرکت های داخلی در حال تولید محصولات با کیفیت هستند و پیشرفت خیلی خوبی داشته‌اند ما در بحث جنس و کیفیت درب و تابلوهای آسانسور تولیدی شرکت های تولید داخل هیچ مشکلی نداریم اما در تهیه برخی از تجهیزات نظیر موتور، درب های خارجی برای برخی شرکت ها مجبوریم از شرکت های خارجی جنس بگیریم‌.

-->