وضعیت آسانسورهای ایلام بحرانی است

وضعیت آسانسورهای ایلام بحرانی است

باید آسانسور را از اجزاء ساختمان به حساب آورد و در این زمینه نظام مهندسی و استانداردپیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.

جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیتکالا و خدمات، که با موضوع بررسی آخرین وضعیت ا ستانداردسازی آسانسور و اقدامات انجام شده در خصوص معاینه فنی موتورخانه ها برگزار شد.

در این جلسه معاون عمرانی استاندار ایلام اظهار کرد:باید آموزش های پیشگیرانه درباره استاندارد سازی آسانسور در مدارس و رسانه های مختلف بسیار مهم است و این موضوع مهم باید در ساخت و سازهای آینده مورد توجه قرار گیرد.

احمد کرمی با بیان اینکه شیوه استانداردسازی در این زمینه باید قابلیت اجرایی داشته باشد و نباید مردم را سردرگم کرد افزود: باید آسانسور را از اجزاء ساختمان به حساب آورد و در این زمینه نظام مهندسی و استاندارد پیشنهادات لازم را ارائه و مکانیزم قانونی آن را تعریف کنند.
وی بیان داشت : در مورد مسکن مهر و مشکلات آسانسورهای آن مشخص نیست متولی کیست؟ سازنده و یا مدیران ساختمان ها؟
کرمی ادامه داد: در ادارات باید اصول ایمنی رعایت شود و در بیمارستان ها نیز موضوع حیاتی تر است و بازرسی های استاندارد نیز باید منتج به نتیجه باشد.
مهناز همتی، مدیرکل استاندارد ایلام نیز با تبیین استانداردهای لازم برای آسانسورها و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: تاکنون از 127 آسانسور بازدید به عمل آمده که 120 مورد بحرانی و 7 مورد نیز بسیار بحرانی ارزیابی شده است.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->