يك آسانسور چقدر انرژي استفاده مي‌كند؟

شفت آسانسور موتوري است كه توسط كابل‌هاي مختلف پشتيباني مي‌شود.

آسانسورها فقط از یک کابل تنها آویزان نیستند. چندین کابل قوی از آسانسور پشتیبانی می‌کند كه در صورت پيدا شدن مشكل در يكي از آنها احتمال بروز خطر كمتر شود و با وجود تلفن‌هاي اضطراري كه در اغلب كابين‌ها كار گذاشته مي‌شود كه اگر بدترین اتفاق هم روي دهد، می‌توانید براي کمک گرفتن از آن استفاده کنید.

اگر يك آسانسور بخواهد يك فيل (با وزن 2500 كيلوگرم) را به فاصله 20 متر از زمين به بالا ببرد، بايد 500 هزار ژول انرژي بالقوه اضافه را تامين كند و اگر اين فرآيند 10 ثانيه طول بكشد، آسانسور بايد بتواند با سرعت 50 هزار ژول در ثانيه يا 50 هزار وات كار كند كه تقريبا 20 برابر قدرت يك توستر معمولي است.

فرض کنید که يك آسانسور فيل‌ها را در تمام طول روز حمل می‌کند (مدت زماني معادل 10 ساعت یا 60 × 1060 = 600 دقیقه یا 60 × 60 × 60 = 36000 ثانیه) و بالا بردن برای نیمی از آن زمان (18000 ثانیه). این مقدار در مجموع 90000000 ژول (900 مگا) انرژی نیاز دارد که برابر با 250 کیلووات ساعت در شرایط معمولي است.

در حقیقت، آسانسور 100 درصد کارآمد نخواهد بود؛ تمام انرژی که از نيروي برق تامین می‌شود، به طور کامل به انرژی بالقوه در بالا بردن فیل ها تبدیل نخواهد شد. بعضی از آنها به اصطکاک، صدا، گرما، مقاومت هوا (کشیدن) و دیگر موارد در مکانیسم از دست مي‌روند. بنابراین مصرف انرژی واقعی بیشتر از رقم پيش‌بيني شده خواهد بود.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->