صدور پایان کار ساختمان منوط به تاییدیه استاندارد آسانسور شود

استانداردسازی آسانسور، پله برقی و زمین شهربازی ها به عنوان یک فرهنگ اساسی برای حفظ سلامت جان مردم باید نهادینه شود.
باید شهرداری‌ها، نظام مهندسی و ناظران فنی توجیه شوند و با حساسیت خاصی استانداردسازی را پیگیری کنند زیرا در صورت بروز یک حادثه هیچ چیز جوابگو به خطر انداختن جان مردم نخواهد بود.
قرار نیست در انتظار حوادث باشیم، باید پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از هرگونه حوادثی در این زمینه انجام دهیم.
بدون شک با گذر زمان و استهلاک وسایل خطرات نیز افزایش می یابد که صاحبان منازل دارای آسانسور نسبت به انجام بازدید سالانه اقدام کنند.
فلسفه و ضرورت توجه به استانداردسازی مورد توجه قرار نگرفته و مهمترین معضل بحث استاندارد عدم فرهنگ سازی است.
بسیاری از انتقادها از عدم حضور به موقع بازرسان و کارشناسان فنی آسانسور ها که عموما غیر بومی هستند، صورت می گیرد که برای رفع این مشکل نیاز است اداره کل استاندارد نسبت به راه اندازی شرکت بومی اقدام کند.
اگر ناظران ساختمانی در مراحل مختلف ساخت و ساز دقت کافی داشته باشند هیچ مشکلی از نظر مقاوم سازی و امنیت ساخت و سازها به وجود نمی آید.

-->