مراکز اقامتی که پروانه استانداردسازی آسانسور نداشته باشد بیمه تعلق نمی گیرد

در نشست مدیر کل استاندارد استان اردبیل با سرپرست فرمانداری سرعین از همکاری لازم برای بهبود خدمات کیفی و کمی مراکز اقامتی در شهرستان سرعین و اعلام آمادگی سازمان استاندارد در این جلسه مطرح گردید.
مهران امانی سرپرست فرمانداری شهرستان سرعین با بیان این مطلب که سرعین در حوزه گردشگری یکی از برند های مهم این صنعت در منطقه است افزود رعایت استاندارهای لازم برای بهبود خدمات کیفی بویزه در حوزه اقامتی  ومراکز تفریحی می تواند باعث افزایش سطح رضایت گردشگران باشد.
امانی تاکید کرد برای حمایت از تولیدکنندگان استانی و شهرستانی از کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا از مصالح با کیفیتی که در سطح استان توانسته اند نشان استاندارد دریافت کنند خریداری نمایند
وی افزود آمادگی هرگونه همکاری با سازمان استاندارد برای بهبود کمیت مراکز اقامتی هستیم .
مغازه ها و کسبه ها هر سال باید نسبت به استاندارد سازی ترازوی خود نشان کیفی دریافت نمایند چرا که رعایت حقوق مصرف کننده یکی از ضوابط اصلی ناظران استاندارد است و این نهاد با بازرسین خود به صورت مداوم برای کنترل کمی ترازو ها بازدید میدانی انجام می دهد.

-->