پلاک خوانی موتور آسانسور

کارخانه های تولید موتور های صنعتی به منظور راهنمایی کاربران، بر روی بدنه موتورها مشخصات آن ها را درج می کنند.

سرویس آموزش‌های تخصصی:

نام کارخانه سازنده

مدل موتور

نسبت تبدیل گیربکس

حجم روغن گیربکس موتور

نوع روغن (مینرال یا سنتتیک

ولتاژ بوبین ترمز

جریان بوبین ترمز

توان بوبین

قدرت یا توان برحسب کیلووات

تعداد قطب موتور موتور

ولتاژ کار موتور در حالت ستاره

ولتاژ کار موتور در حالت مثلث

سرعت موتور بر حسب دور در دقیقه

جریان نامی موتور

جریان راه اندازی موتور

کسینوس فی

مینیموم و ماکزیموم گشتاور موتور

سیکل کاری موتور

حفاظت موتور

کلاس عایقی موتور

فرکانس کار موتور بر حسب هرتز

استارت در ساعت

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

-->