پلمب آسانسور‌های واحد‌های مسکن مهر لرستان

از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹ آسانسور غیر استاندارد در مسکن مهر سطح استان پلمب شد.
پلمب آسانسور‌های مذکور در راستای اقدامات این اداره کل برای جلوگیری از فعالیت آسانسور‌های غیر استاندارد انجام شده است.
در راستای حفظ ایمنی و سلامت شهروندان، آسانسور‌های غیر استاندارد در سطح استان شناسایی و با دستور مقام قضائی، توسط کارشناسان استاندارد لرستان پلمب می‌شوند.

-->