آسانسور ۴ مرکز تجاری در بانه پلمب شد

آسانسور ۴ مرکز تجاری در بانه پلمب شد

بعد از سه نوبت گشت مشترک بازرسی از مراکز عمومی توسط کارشناسان استاندارد و نمایندگان صمت، شهرداری، شرکت بازرسی، فرمانداری و اماکن و تذکر و اخطار‌های مکرر به تعدادی از مراکز، امروز به دستور دادستانی شهرستان بانه آسانسور ۴ مرکز تجاری در بانه پلمب شد.
نکته مهم در استانداردسازی آسانسور رعایت موارد فنی و ساختمانی می‌باشد که رعایت موارد استانداردسازی فنی و مکانیکی بر عهده‌ی شرکت مجری نصب آسانسور و رعایت موارد ساختمانی بر عهده‌ی مالک، پیمانکار و یا مدیر ساختمان یا تعاونی می‌باشد.
هر دستگاه آسانسور شامل شناسه‌ی ملی ۱۰ رقمی می‌باشد که شهروندان می‌توانند با ارسال این شناسه به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، اطلاعات گواهینامه از جمله صدور و تاریخ پایان اعتبار آن را دریافت کنند.

-->