پلمب ۹ آسانسور غیر استاندارد دستگاه‌های دولتی لرستان

از ابتدای تیرماه تا کنون بازرسی و پلمب دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌های مسکن مهر در دستور کار اداره استاندارد قرار گرفته است و کارشناسان اداره کل استاندارد لرستان به صورت روزانه اقدام به بازرسی می‌کنند.
با توجه به این که آسانسورهای برقی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و این مهم، بارها از طریق مکاتبات، جراید، مصاحبه و … به اطلاع دستگاه‌های اجرایی، مراکز دولتی، بیمارستان‌ها و… رسانده شده است، در راستای حفظ ایمنی و سلامت شهروندان، از تیر ماه سال جاری پلمب آسانسورهای غیر استاندارد با اخذ مجوز از مقام قضائی، در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
تاکنون ۹ آسانسور غیر استاندارد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی پلمب شده است.

-->