نصب پله برقی در ایستگاه متروی شادمان تا پایان تیرماه

نصب پله برقی در ایستگاه متروی شادمان تا پایان تیرماه

پله‌های برقی ایستگاه متروی شادمان تا پایان تیر ماه نصب می‌شود.

 

 

با یک شرکت سازنده توافق شده تا تعدادی از پله برقی‌های ایستگاه‌های مختلف، به خصوص خط ۷ و خط ۴ مانند ایستگاه شادمان را تامین کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه توافقاتی در رابطه با تامین تجهیزات ایستگاه های مترو انجام شده است، افزود: ساخت پله برقی‌ها شروع شده و فکر می‌کنم نهایتا تا پایان تیر ماه پله برقی ایستگاه متروی شادمان نصب شود.

 

Tags: , , , , , ,

-->