درب های پل برقی میدان آزادی بدلیل پیشگیری از انتقال کرونا بسته شد

رفع مشکلات سطح شهر و ایجاد امکانات رفاهی در راستای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان از مهمترین اولویت های مدیریت شهری است.
یکی از زیرساخت های فراهم شده در راستای ایجاد رفاه بیشتر شهروندان احداث پل هوایی میدان آزادی است که در سنوات گذشته مدیریت آن به عهده شهرداری های مناطق دو و سه بود.
چهار پله این پل هوایی در حوزه شهرداری منطقه سه و دو پله نیز در حوزه شهرداری منطقه دو بود که برای جلوگیری از موازی کاری مدیریت کامل این پل در اسفند ماه سالجاری به عهده شهرداری منطقه سه گذاشته شده است.
به محض یکپارچه شدن مدیریت این پل هوایی شهرداری منطقه سه اقدام به انجام برخی تعمیرات جزیی پل برقی کرده و این پل در حال حاضر بدون هیچ مشکل و نقص فنی آماده خدمات رسانی به شهروندان است.
با شیوع ویروس کرونا به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس با توجه به اینکه مردم در زمان استفاده از پل به جدارها دست می زنند شهرداری استفاده از پل را ممنوع کرده است.
برای جلوگیری از ورود معتادن به درون پل درب های این پل نیز بسته شده است.
تا زمانی که مشکل ویروس کرونا وجود داشته باشد تصمیمی برای از سرگرفتن فعالیت این پل برقی نداریم.

Tags: , , , ,

-->