پله برقی

پله برقی میدان امام علی اصفهان استاندارد نیست

پله برقی میدان امام علی اصفهان استاندارد نیست

زیرساخت پله برقی میدان امام علی متناسب با حجم تردد عابرین پیاده نبود و همین مسئله باعث شده اقدام به ساخت جدید آن کنند.

 

پله برقی

 

عرض پله برقی میدان امام علی (ع) متناسب با حجم تردد مردم نبود به همین دلیل هر روز دچار خرابی می شد. از همان ابتدا زیر ساخت ها متناسب با بهره بردار نبود، به دلیل مناسب نبودن زیرساخت های پل امام علی (ع)، بهره برداری آن دچار مشکل شد و به دلیل خرابی های زیاد قادر به سرویس دهی نبودیم.

پس از کش و قوس های زیاد پله برقی تعویض شد، با تامین اعتبار کل پله برقی این میدان تاریخی تعویض می شود.

پله برقی در سال ۹۱ ساخته شده بود و متاسفانه استانداردهای لازم را نداشته است، در بازسازی این پله شیب پله ها از ۳۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش و ۲۰ سانتی متر عرض پله ها افزایش می یابد.

تا پایان آذرماه از پله های جدید در میدان امام علی بهره برداری می شود، افزود: ۵۰۰ میلیون تومان هزینه نصب پله های جدید است.

Tags: , , , , , , ,

-->