پله برقی هواپیما

رونمایی از اولین پله برقی هواپیما در ایران

رونمایی از اولین پله برقی هواپیما در ایران

اولین پله برقی هواپیما در فرودگاه مهرآباد برای حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در بازگشت از سوچی روسیه رونمایی شد.

پله برقی هواپیما

Tags: , , , , ,

-->