پیمانکاران متخلف مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند

پیمانکاران متخلف مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند

تا ۲ ماه آینده استاندارد سازی این آسانسور توسط پیمانکار انجام شود در غیر این صورت پیمانکاران متخلف منتظر برخورد قضایی باشند.
امنیت و آسایش مردم بالاترین هدف دولت است که باید همه ما برای رسیدن به آن تلاش کنیم در صورتی که افراد خلاف این هدف عمل کنند با آنها برخورد می شود.
در صورت بروز هر گونه حادثه برای ساکنان این واحدها پیمانکار و کار فرمای پروژه مقصر شناخته و برابر قانون باید جوابگوی خسارت ها و برخورد قضایی باشد.
آسانسور واحدهای مسکونی مسکن مهر موسوم به پروژه ۶۷۲ واحدی جاده سقز که ۲۸ بلوک است استاندارد سازی شده است.
هشت بلوک با ۱۶ آسانسور و ۱۹۲ واحد که طرف قرارداد شرکت چشمه ساز است در این پروژه قرار دارد که یکی از آسانسورهای این واحدها استاندارد سازی شده و ۲ آسانسور دیگر نیز در حال استاندارد سازی است.

-->